Gutting fish - eccetuare pesca
destripando pescado - Fisch ausnehmen


 
STOP interval
START intervallo 7 secundos
START Intervall 20 Sekunden